Espace Bénévoles et Enseignants

Vrijwilligers- en Leerkrachtenplatform

Bienvenue sur notre plateforme ! 


Celle-ci est à destination de notre réseau et le webshop fonctionne de manière un peu différente d'un webshop classique. 

Si vous souhaitez faire une commande personnelle classique, merci de vous rendre sur notre e-shop grand public

Pour toute commande en vue d'une vente merci de bien noter la marche à suivre pour retourner les invendus et le matériel de visibilité & de collecte réutilisable ainsi que réaliser le versement des fonds collectés.

Pour rappel, tous les fonds collectés grâce à vos activités de bénévolat arrivent exclusivement sur le compte BE67 7321 0100 0087

Ceci concerne aussi bien les ventes de produits que les sommes récoltées collectivement (dans les troncs, dans les tirelires, à l’occasion d’un évènement ou autre).

Besoin d'aide ? Envoyez nous un mail à benevoles@actiondamien.be 


Les affiches de campagne 2024 et les nouveaux sacs sont à présent disponibles. Merci pour votre patience.  

Welkom op ons platform! 

Deze is bedoeld voor ons netwerk van vrijwilligers en leerkrachten en de webshop werkt een beetje anders dan een klassieke webshop. 

Als je een klassieke persoonlijke bestelling wilt plaatsen en een product onmiddellijk wil kopen, ga dan naar onze publieke e-shop

Bedankt om de volgende stappen te volgen om onverkochte goederen en herbruikbare of ongebruikte goederen te retourneren.

Er wordt ook uitgelegd hoe je een betaling uitvoert. Ter herinnering, alle fondsen die ingezameld worden via vrijwilligersactiviteiten worden exclusief op onze rekening BE67 7321 0100 0087 gestort.

Dit geldt zowel voor de verkoop van producten als voor collectief ingezamelde bedragen (uit collectebussen, spaarhuisjes, op een evenement of andere).


De campagneaffiches 2024 en de nieuwe tassen en zakken zijn te bestellen. Bedankt voor uw geduld.  

 

Merci de votre engagement et de votre temps! 

Grâce à votre aide, nous pouvons aider les personnes souffrant de la lèpre et de la tuberculose à guérir et offrir un soutien particulier aux plus précarisés.

Les informations et ressources à votre disposition sont disponibles sur cette plateforme: consultez les onglets en haut de page ou les liens ci-dessous.

Bedankt voor je inzet en tijd!

Met uw hulp kunnen we mensen met lepra en tuberculose genezen en speciale ondersteuning bieden aan de meest kwetsbaren.

Op dit platform stellen wij informatie en bronnen beschikbaar: bekijk de tabbladen bovenaan de pagina of de onderstaande links.​

Infos

 

Save the date ! 


 • Session pour les animateurs scolaires et enseignants : 20 décembre de 14 à 17h (Maison Action Damien) 
 • Café Action Damien : 6 janvier 2024 de 10 à 12h (Maison Action Damien)
 • Campagne lèpre 2024 : les 26, 27 et 28 janvier 2024  Rapport d'activités 2022

   Persévérer pour un avenir meilleur


  Comme vous le savez, l'année 2022 a été marquée par toutes sortes de circonstances dans le monde qui nous rappellent une fois de plus que nous sommes tous interconnectés.

  Les conséquences de la Covid-19 et la succession de crises économiques et sociales ont compliqué notre travail sur le terrain et en Belgique.

  Malgré ces défis, le personnel soignant, les équipes, les donateurs, les bénévoles, ... d'Action Damien ont continué à persévérer.

  Plus que jamais, notre organisation a fait preuve de solidarité et nous en sommes fiers ! 

  Curieux de connaître toutes les réalisations de 2022 ?

  Je vous invite à lire notre rapport d'activités .  Notre offre pédagogique au programme

  ​L’année scolaire se termine, les enseignants réfléchissent à l’année prochaine et nous aussi !

  N’hésitez pas à rappeler aux enseignants de votre entourage de nous mettre au programme ! Notre offre pédagogique 2023-2024 est en disponible dans la page Education. Juste encore un peu de patience pour nos films.    Nos groupes d’action en pleine réflexion


  Plusieurs groupes d’action réunissant des bénévoles et l’équipe interne ont démarré sur différentes thématiques.

  Vous avez du temps qui se libère durant l’été et vous voulez y consacrer quelques heures ?

  Envoyez nous un e-mail  


Campagne 2024


 

Depuis le 25 novembre, notre campagne 2024 est officiellement lancée ! 


Pensez à : 

- Passer vos commandes à temps pour nous permettre de les préparer dans les meilleurs conditions

- Activer vos contacts dans les écoles pour qu'elles nous soutiennent

- Contacter vos communes pour soutenir notre visibilité

- Disposer des displays dans les commerces de votre quartier

- Vérifier les autorisations de vente avec les magasins dans lesquelles vous effectuerez vos ventes


 

Nieuws


  Save the date! 

 

 • Damiaanactie-café : 6 januari van 10 tot 12 uur (Damiaanactiehuis)
 • Lepracampagne: 26,27 en 28 januari 2024

  Activiteitenrapport 2022

  Volharden voor een betere toekomst


  Zoals jullie weten, werd het  jaar 2022 getekend door allerlei omstandigheden in de wereld die er ons nog maar eens aan herinneren dat wij allemaal gelinkt zijn aan elkaar.

  De naweeën van Covid-19 en de opeenvolging van economische en sociale crisissen bemoeilijkten ons werk op het terrein en hier in België.

  Niet alleen de mensen die getroffen worden door infectieziektes, maar ook de fondsenwerving ondervonden daarvan de gevolgen.

  Ondanks de uitdagingen, bleven de zorgverleners, de teams, donateurs, vrijwilligers, … van Damiaanactie gelukkig doorzetten.

  Onze organisatie is meer dan ooit solidair geweest en daar zijn wij trots op!

  Benieuwd naar alle verwezenlijkingen van 2022? Ik nodig jullie uit om ons activiteitenrapport te lezen. Uit ecologische overwegingen, hebben we besloten om het rapport dit jaar per mail uit te sturen


   

  ​Ontdek ons educatief aanbod

  Het schooljaar loopt ten einde. Leerkrachten zijn al aan het nadenken over het volgende schooljaar, en wij ook!

  Aarzel niet om de leerkrachten in jullie omgeving eraan te herinneren ons educatief pakket en onze schoolanimaties op te nemen in hun planning! Ons educatief aanbod voor 2023-2024 is beschikbaar op de Educatiepagina.  ​Status van de actiegroepen

  Verschillende actiegroepen, bestaande uit vrijwilligers en medewerkers, zijn gestart met nadenken over verschillende thema's.

  Als jullie wat vrije tijd hebben tijdens de zomer en hier een paar uur aan willen toewijden.

  Stuur ons dan gerust een e-mail


 

 lepracampagne 

2024 
Onze campagne 2024 is officieel van start gegaan op 25 november! 

Vergeet niet om : 

- Plaats uw bestellingen op tijd zodat we ze in de best mogelijke omstandigheden kunnen voorbereiden

- Activeer je contacten op scholen zodat ze ons steunen

- Neem contact op met uw lokale autoriteiten om onze zichtbaarheid te ondersteunen

- Plaats displays in uw lokale winkels

- Controleer de verkooptoelatingen bij de winkels waar u uw producten gaat verkopen