Consignatieovereekomst

Buurtwinkels zijn een uitstekende manier om onze zichtbaarheid te vergroten en onze campagne te steunen. Als je spullen in consignatie wilt geven, raden we je aan om een overeenkomst te tekenen met de betreffende winkel. Dit is niet verplicht, maar het zorgt ervoor dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor deze artikelen.

 Consignatieovereekomst


Onkostenvergoeding voor animatoren

Nogmaals bedankt voor jullie inzet om samen met Damiaanactie het brede publiek te informeren en sensibiliseren rond de sluimerende stigmatisering van ziektes zoals lepra en tuberculose. Zo gaan we samen de strijd aan met deze ziektes in het belang van een inclusievere samenleving.

Als bijlage vinden jullie enkele afspraken rond de kostenvergoeding.  
Mogen we je vragen om voor schoolanimaties bijgevoegde Excel-document te gebruiken?

Praktische fiche​ Template

Een subsidieaanvraag bij je lokaal bestuur.

Veel gemeenten hebben een raad voor ontwikkelingssamenwerking. Zij kennen, na het accepteren van een 
aanvraag, honderden tot soms duizenden euro’s toe aan ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.
  

Praktische fiche​

Hoe benader je een parochie met de Lepra campagne in zicht?

De parochiecollectie is een essentieel hoogtepunt van solidariteit in de Kerk.... Het kan direct georganiseerd 
worden ten voordele van Damiaanactie.
  

Praktische fiche​


Hoe verkoop of promoot ik het Pater Damiaan-bier ?

In samenwerking met Brouwerij Caulier ontstond het Pater Damiaanbier. Een verborgen parel met veel potentieel.  
 
We geven je graag wat meer informatie over hoe je het Pater Damiaan-bier kan promoten bij je lokale horecazaak, hoe je het kan verkopen op een vrijwilligersactie en hoe jhet kan 
kopen voor jezelf.
  

 
Alle informatie is terug te vinden in onze infogids en technische fiches!

Praktische
fiche​
 Technische
fiche karton
Technische fiche
geschenkdoos

Convention de dépots

Les commerces de proximité sont un excellent moyen d'amélioler notre visibilité et de soutenir notre campagne. Si vous souhaitez laisser des articles en dépot, nous vous conseillons de signer une convention avec le commerce concerné. Celle-ci n'est pas obligatoire mais évite que vous portiez seul la responsabilité de ces articles. 

Convention de dépot

 

Dispositions concernant le défraiement des animateurs scolaires

Encore merci de votre engagement auprès d’Action Damien pour informer et sensibiliser le grand public afin de lutter contre la stigmatisation liée à la pre, la tuberculose et la leishmaniose, pour une société plus inclusive.

Vous trouverez en annexe les dispositions relatives au défraiement.  
Dans le cadre particulier des animations scolaires, merci d’utiliser ldocument Excel.  

Fiche pratique Template Excel

Une demande de subsides auprès de votre autorité communale 

De nombreuses communes disposent d'un conseil de coopération au développement. L’acceptation 
d’une demande de subside va souvent depair avec l’octroi de centaines, voire de milliers d'euros à des 
projets de coopération au développement.
  

Fiche pratique

Comment, à l’occasion de la Campagne lèpre, approcher une ou plusieurs paroisses ?

La collecte paroissiale est un temps fort incontournable d’un grand mouvement de solidarité en Église…. Elle peut être directement organisée au profit d’Action Damien.

Fiche pratique​


Comment vendre la bière Père Damien ?

La bière Père Damien été créée en collaboration avec la brasserie Caulier.  
Un joyau un peu connu avec un beau potentiel.

Nous aimerions vous donner plus d'information sur la manière de promouvoir la bière Père Damien dans un établissement de restauration local. Comment la vendre lors d'un événement ou comment l'acheter ?

Vous trouverez toutes les informations dans notre guide d'information et nos fiches techniques.

Fiche
pratique
Fiche technique
caisse
Fiche technique
coffret