Recherche de bénévoles

Vrijwilligers gezocht

Disponible pour donner un coup de main ponctuel ou spécifique ? Nous publierons ici les activités pour lesquelles nous aurions besoin de soutien. N'hésitez pas à revenir fréquemment voir nos mises à jour ! 

Besoin de support pour une activité ? Dites le nous et nous le publierons ici. 

Heb je tijd om ons af en toe een handje te helpen of er is een specifiek project waar je je schouders wil onderzetten? We posten hier de activiteiten waarvoor we hulp zoeken. Aarzel dus niet om regelmatig een kijkje te komen nemen op deze pagina. We passen deze pagina regelmatig aan!   

 Heb je zelf hulp nodig voor een activiteit? Laat het ons weten en we publiceren het hier  

Festivals


Dans le cadre des festivals nous cherchons des bénévoles pour participer à : 


 • LaSemo (Enghien) du 12 au 14 juillet
 • Cactus (Bruges) du 12 au 14 juillet
 • Campo Solar (Damme) du 2 au 4 août
 • Leffingeleuren (Middelkerke) du 13 au 15 septembre
 • Maanrock (Mechelen) du 22 au 25 août
 • Reggae Geel (Geel) du 2 au 3 aout
 • W-Festival (Ostende) du 23 au 25 août

Envie de participer mais sans être dans le festival-même ? Certains festivals cherchent de l'aide pour le transport des artistes, pour préparer ou servir les repas,...

Envie d'être tenu au courant des prochains festivals ? Envoyez-nous un mail. 

Festivals

In het kader van de zomerfestivals  zoeken vrijwilligers voor volgende evenementen:   

 • LaSemo (Enghien) van 12 tot en met 14 juli  

 • Cactus (Brugge) van 12 tot en met 14 juli  

 • Campo Solar (Damme) van 2 tot en met 4 augustus  

 • Leffingeleuren (Middelkerke) van 13 tot en met 15 september  

 • Maanrock (Mechelen) van 22 tot en met 25 augustus  

 • Reggae Geel (Geel) van 2 tot en met 3 augustus  

 • W-Festival (Oostende) van 23 tot en met 25 augustus  

Wil je graag helpen zonder op het festivalterrein zelf aanwezig te zijn? Sommige festivals zoeken mensen om artiesten te vervoeren of om maaltijden klaar te maken of te serveren, … 

Wil je graag op de hoogte blijven op welke festivals we nog zullen staan? Stuur ons dan een mailtje. 

Offre éducative


Pour nos activités d'éducation, nous recherchons des bénévoles pour participer à : 

 • des animations  scolaires
 • des groupes de réflexions sur l'offre éducative
 • la création de fiches éducatives pour 2024-2025
 • la création de support digitaux pour nos animations scolaires
 • la co-organisation de conférence à destination d'adultes


Educatief aanbod


Voor onze activiteiten ivm educatie,  zoeken we vrijwilligers om:  

 • Schoolanimaties te geven 

 • Deel te nemen aan reflectiegroepen over het educatief aanbod  

 • Te helpen bij het opstellen van leskaternen voor het schooljaar 2024-2025 

 • Digitale tools te maken voor onze schoolanimaties  

 • Conferenties voor volwassenen te helpen organiseren  


Activités créatives

Pour nos activités créatives, nous recherchons des bénévoles pour participer à : 


 • la gestion des réseaux sociaux des bénévoles "Bénévolat", principalement TikTok
 • la création d'activités à faire dans nos stands lors d'événements divers


Creatieve activiteiten


Voor onze creatieve activiteiten,  zoeken we vrijwilligers om deel te nemen aan:  

 • de vrijwilligersaccounts te beheren op sociale media, voornamelijk TikTok 

 • activiteiten bedenken voor onze Damiaanactie-standen tijdens evenementen